Project management


Een belangrijk onderdeel van goed projectmanagement is natuurlijk het bewaken van budget en tijd. Maar er is meer dan dat. Onze aanpak is gericht op heldere communicatie, voldoende betrokkenheid van de stakeholders en het creëren van het juiste team voor jouw project. Onze jarenlange (corporate) vastgoed ervaring stelt ons in staat om verder te kijken dan het inrichtingsproject. Wij nemen voor jou de lead in het proces en gaan voor de beste resultaten; van het opstellen van een business case tot aan de oplevering van een operationeel nieuw kantoor.

En heb je hulp nodig bij een project over de grens? Door onze samenwerking met een internationale partner bieden wij ook de mogelijkheid tot projectmanagement in het buitenland.

Programma management


Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van strategische vastgoed programma’s voor onze opdrachtgevers. Zo hebben wij veel ervaring met lifecycle programma management, investeringsplanningen, ontwikkelen van business cases, stay-go analyses, herhuisvesting, rebranding van portefeuilles en het uitrollen van nieuwe concepten. Wij hebben ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams met workplace experience, HR, IT en well-being.

Onze systemen maken gebruik van de nieuwste technieken om inzicht te geven in actuele prestaties, samenwerking, communicatie en stakeholder rapportages. We focussen op goed leiderschap en het beperken van de risico’s, uiteraard zonder onze waarden uit het oog te verliezen.

Integraal technisch advies


Het kloppend hart van een gebouw: zo zou je technische installaties kunnen omschrijven. Bij deze installaties draait het om het combineren van duurzaamheid met een gezond en comfortabel binnenklimaat. Met onze kennis en ervaring staan we garant voor een zorgvuldige integratie van installaties en duurzaamheid binnen onze projecten.

Technische Due Diligence


Vastgoed aankopen of verkopen? Wat bepaalt de waarde van vastgoed? Om de juiste keuzes te maken bij een transactie heb je een duidelijk inzicht nodig in de kansen en risico’s van een gebouw. Stone Projects heeft jarenlange ervaring met zorgvuldig uitgevoerde Technische Due Diligence (TDD) onderzoeken voor zowel investeerders, kopers en verkopers. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke aanpak, pragmatisch advies, korte lijnen en snel schakelen.

Bouwmonitoring


Denk je aan het aankopen of -huren van vastgoed dat nog in ontwikkeling is? Dan is het cruciaal om een partij
te hebben die jouw belangen behartigt en toezicht houdt op het project en de mogelijke risico’s. Wij verzorgen
bouwmonitoring voor klanten die betrokken zijn bij vastgoedontwikkeling, waar zij zelf geen directe
zeggenschap over hebben.

Duurzaamheid


De combinatie van gebouwgebonden installaties, bouw en duurzaamheid is complexe materie. Wij brengen deze terug tot de essentie. Met pragmatisch advies, slim ontwerp en een transparante werkwijze. Eenvoudig en duidelijk.

BREEAM is één van de meest gevraagde en gebruikte methodieken om het duurzaamheidsniveau van vastgoed te beoordelen en certificeren. Wij hebben ruime expertise en ervaring in het toepassen van de BREEAM-methodiek in uiteenlopende sectoren, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Naast verduurzaming op basis van de allround BREEAM-methode begeleiden we ook WELL trajecten en EED energie-audits.

Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van gebouwgebonden installaties en duurzaamheid. Ons team zet zich dagelijks in om duurzame projecten succesvol te begeleiden. De brede basis van Stone Projects staat garant voor zorgvuldige integratie van installaties en duurzaamheid binnen onze projecten.

Verbinders van techniek, commercie en esthetiek

Betrouwbaar en transparant cost management


De bouwwereld lijkt op het gebied van kosten vaak niet transparant. En in veel gevallen ís dat helaas ook zo. Onze cost managers bieden deze transparantie echter wél. Van het opstellen van een business case tot de eindafrekening: elke berekening komt met een gedetailleerde uitleg en keuzes voor jou als opdrachtgever. We kijken voor jou constant naar de beste prijs-kwaliteitverhouding, in elke stap van het proces. Met als doel: elk project binnen het vooraf gestelde budget realiseren.

Budgetteren


Maar hoeveel kost een kantoorinrichting of -renovatie nu eigenlijk? En natuurlijk wil iedereen dit tegenwoordig zo duurzaam mogelijk, maar wat heeft dit voor invloed op het budget? Hoe zorg je ervoor dat de architect het ontwerp binnen het budget oplevert? Hoe bepaal je je budget wanneer nog niet alle details bekend zijn en hoe ga je om met marktontwikkelingen?

Allemaal terechte vragen. En lastig te beantwoorden zonder kennis. Dat is precies waar wij om de hoek komen kijken, wij houden namelijk van data. Elk jaar kopen we voor ca. 45 miljoen euro in en al deze resultaten staan in onze database, wat ons veel waardevolle informatie geeft voor elke budgetbepaling. We letten op kwaliteit, rekenen alles voor je uit én adviseren bij elke belangrijke keuze. Wij trekken voor jou de kar en – niet geheel onbelangrijk – zorgen ervoor dat alles binnen het gestelde budget gebeurt.

Inkopen en offertes beoordelen

Wat is nu de beste keuze: een hoofdaannemer, design & build of inkopen in pakketten? Welke invloed heb je als opdrachtgever op de keuzes in het bouwproces? Hoe weet je of je de juiste kwaliteit materialen tegen de juiste prijs krijgt? Kan je adviseur eigenlijk ook tegelijk je aannemer zijn en wie toetst dan (onafhankelijk) de kosten? Welke contractvormen horen hierbij? Zijn de ingediende kosten voor meerwerk terecht?

Dergelijke vragen zijn dagelijkse kost voor een cost manager. Door constant strategisch mee te denken wordt een groot deel van het succes bepaald. Wij kijken als onafhankelijke partij met je mee bij lopende inkoopprocessen en controleren de offertes. Daarnaast wordt, in het kader van volledige transparantie, elke wijziging bijgehouden en beoordeeld in een changelog.

Portfolio management

Veel opdrachtgevers hebben meerdere kantoorlocaties en dus verschillende projecten. In dat geval analyseren wij het complete portfolio, zodat duidelijk is wat er precies wordt uitgegeven en waaraan. Uiteraard houden we hierbij rekening met de verschillende kantoortypologieën en -locaties, want dit heeft ook invloed op de kosten. Op basis van deze informatie kunnen we voor jou als klant een nog betere kosteninschatting op maat maken.

Verloopt jullie huurcontract binnenkort en zijn de opties om te verlengen of verhuizen allebei het onderzoeken waard? Zijn er meer collega’s bij gekomen of is er juist door het hybride werken minder ruimte nodig? Zijn jullie ambities en werkprocessen binnen de organisatie in de loop der jaren veranderd en is het hoog tijd dat de kantoorruimte hier weer helemaal op aansluit? Wij denken met je mee!

Eisen en wensen


In alle gevallen is het goed om vast te stellen wat jullie eisen en wensen zijn op het gebied van o.a. locatie, parkeren, gebouwuitstraling, duurzaamheid, well-being en vierkante meters. Alles wat voor jullie relevant is, nemen we mee en samen bepalen we de functie van het kantoor en welke faciliteiten daarbij horen. Dit alles komt vervolgens samen in een visiedocument met een overzicht van de eisen. Aan de hand van een stay-or-go analyse en/of inpassingsstudies kunnen jullie vervolgens een goed onderbouwde keuze maken.

Werkplekconcept


Is de locatie eenmaal bekend, dan ontwikkelen we een passend werkplekconcept. Dit doen we in nauwe samenwerking met de organisatie door middel van o.a. interviews, workshops en enquêtes onder medewerkers. Een werkplekconcept bestaat uit een gebouwanalyse, het vaststellen van de gewenste manier van werken (bijvoorbeeld hybride werken), een zogenaamd vlekkenplan en een gedetailleerd programma van eisen. Ook onderzoeken we wat er naast huisvesting nodig is op het gebied van IT, facilitaire services en HRM / verandermanagement. Op basis van al deze informatie kan de interieurarchitect vervolgens aan de slag!

Interieurontwerp


Is er hulp van een interieurarchitect nodig voor de ontwikkeling van jullie droomkantoor, maar hebben jullie geen idee waar je bij de selectie op moet letten? Wij helpen je met het kiezen van de juiste partij. Ook zorgen we ervoor dat tijdens het ontwerptraject trouw gebleven wordt aan het werkplekconcept. Het doel is een optimale balans tussen functionaliteit (denk aan wet- en regelgeving, zoals Arbo-richtlijnen) en esthetiek.

Onafhankelijk advies


Onze workplace consultants hebben jarenlange ervaring in uiteenlopende organisaties: zowel klein als groot, publiek en privaat, nationaal en internationaal. Zij bezitten de kunst om constant heen en weer te bewegen tussen strategische doelstellingen en praktische oplossingen. Ze zijn altijd nieuwsgierig, organisatiesensitief, creatief en luisteren écht. Ze zijn pragmatisch, maar zullen jullie organisatie ook prikkelen om net dat stapje extra te zetten. Voor jullie nieuwe kantoor halen ze graag het onderste uit de kan!